Vážení príbuzní

Vzhľadom k vážnej epidemiologickej situácii, Vás žiadame, aby ste hospitalizovaným pacientom nenosili do nemocnice akúkoľvek stravu, ovocie.

Dovolené je prebrať na vrátnici nemocnice len, najdôležitejšie veci ako sú hygienické potreby, čisté osobné prádlo.

Ďakujeme za porozumenie.

Print Friendly, PDF & Email