Dodatok č. 2 k cenníku platených zdravotných výkonov a ostatných platených služieb

týmto dodatkom sa dopĺňa bod č. 10. Odber na COVID-19

 

  1. Odber na COVID-19

Odber na komerčný účel /samoplatca/

PCR

    • test + odber + vyhodnotenie + výsledok                                  85,00 Eur
    • odber                                                                                               10,00 Eur

AG test

    • test + odber + vyhodnotenie + výsledok                                   20,00 Eur
    • odber + vyhodnotenie + výsledok                                              10,00 Eur

 

Schválila: Mgr. Janette Hrbálová ,riaditeľka

Platnosť : od 01.11.2020

Link na stiahnutie úplného dokumentu  kliknite sem

Print Friendly, PDF & Email