Oznam pre pacientov

     Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca oznamuje pacientom, že od 01.12.2020 vyčlenila na ambulanciách a RDG oddelení ordinačné hodiny pre suspektných a potvrdených pozitívnych pacientov v čase

od 14.00 hod do 15.00 hod.

Pacient sa musí na ambulanciu vopred telefonicky objednať na tel. čísle: 058/4833-333 – vrátnica, kde bude prepojený na príslušnú ambulanciu.

V Revúcej, 30.11.2020

Print Friendly, PDF & Email