Oznam pre pacientov, ktorí prídu na vyšetrenie / ošetrenie do NsP n.o., Revúca.

Pred vstupom do nemocnice Vám bude odmeraná teplota a vypíšete prehlásenie o zdravotnom stave, dotazník.

  • od 07,00 hod. – 15,30 hod. cez týždeň v stane pred nemocnicou.
  • od 15,30 hod. – 07,00 hod. cez týždeň     na vrátnici.
  • 24 hod. cez víkend na vrátnici.

VSTUP do budovy

 

  • Len s ochrannou tvárovej časti
  • S jedným pacientom môže ísť len jeden doprovod
  • Bez cestovateľskej anamnézy / posledných 14 dní nebol v zahraničí
  • posledných 14 dní nebol v kontakte s osobou s pozitívnym testom na COVID-19, v domácnosti alebo v okolí sa nenachádza osoba s podozrením na infekciu COVID-19.
Print Friendly, PDF & Email