Pokyny k návštevám v NsP n.o., Revúca

Pacienti opäť môžu prijímať návštevy v našom zdravotníckom zariadení denne od 13:00 hod do 15:00 hod.

Určite je to dobrou správou pre všetkých hospitalizovaných pacientov a tiež ich príbuzných,

že sa môžu po dlhšom čase vidieť, pretože aj psychika je pri liečbe veľmi dôležitá.

V našej nemocnici  sa od  03. 06. 2020 / 12:00h môžu opäť prijímať návštevy za nasledovných presne stanovených podmienok:

Pri návštevách je potrebné riadiť sa konkrétnymi pokynmi jednotlivých oddelení.

V rovnakom čase je možné pripustiť návštevu maximálne dvoch osôb pacienta/klienta. Výnimky je možné pripustiť z dôvodov hodných zreteľa, napr. v prípade, ak navštevujúci potrebuje podporu a sprievod,  alebo pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom štádiu ochorenia.

V rovnakom čase na 1 pacientskej izbe sa môžu zdržiavať iba 2 osoby, ako návšteva.

V ojedinelých prípadoch sa môže povoliť prítomnosť viacerých navštevujúcich osôb.

Jedna návšteva môže trvať iba 15 minút.

Návšteva pri vstupe do areálu nemocnice musí prejsť triážou / stanom pri vrátnici, kde sa jej odmeria telesná teplota a vyplní tlačivo o svojej epidemiologickej situácii ohľadom infekcie COVID-19, ktoré odovzdá na príslušné oddelenie na ktoré ide na návštevu.

V prípade príznakov akútneho respiračného ochorenia, alebo teplôt návšteve nebude povolené vstúpiť do areálu nemocnice.

Pri vstupe do areálu nemocnice si návšteva musí prekryť svoju tvárovú časť, ako ochranu dýchacích ciest  a po vstupe do budovy nemocnice si dezinfikuje ruky dezinfekčným prostriedkom, ktorý je umiestnený na prízemí budovy  vľavo. Po ukončení návštevy po odchode s príslušného oddelenia si návšteva dezinfikuje ruky dezinfekčným prostriedkom, ktorý je umiestnený pri vchodových dverách oddelenia.

Prednostne podľa miestnych podmienok prosíme realizovať návštevy vo vonkajších priestoroch zariadenia ( park ).

Návšteva sa nepovoľuje osobám chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19 a osobám podliehajúcim karanténnym opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19, iba pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom štádiu ochorenia.

Vážení pacienti a ich návštevy, prosíme Vás rešpektujte uvedené pravidlá, aby sa Vám spríjemnil pobyt v našom zariadení.

 

 

V Revúcej, 03.06.2020                                                             Mgr. Janette Hrbálová

                                                                                                 Riaditeľ NsP, n.o. Revúca

Print Friendly, PDF & Email