S účinnosťou od 3.júna 2020 od 12:00 hod. sa povoľujú návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti a v pobytových zariadeniach sociálnych služieb za dodržania dole uvedených podmienok.

Opatrenie úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Print Friendly, PDF & Email