Podpora ochrany detí pred násilím

Aby mohlo byť násilie zastavené, musí sa o ňom vedieť.               

  

V čase, kedy je izolácia súčasťou nášho života je oveľa viac dôležité ako inokedy, aby sme boli vnímaví voči akémukoľvek volaniu o pomoc.  Práve Vy môžete byť tí jediní, s ktorými sa dieťa spojí, dokonca jediní, ktorí vedia identifikovať čo sa deje vo Vašom blízkom okolí.

Aj v čase izolácie majme oči na stopkách.