Oznamujeme Vám, že v dňa 24.01.2020 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 24.01.2020 nebude ordinovať MUDr. Baločko na urologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 13.01.2020 nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 31.12.2019, 02.01.2020, 07.01.2020, 9.01.2020 nebude ordinovať MUDr. Goldschmidtová na nefrologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 30.12.2019 do 06.01.2020 nebude ordinovať MUDr.Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 23.12.2019 do 01.01.2020 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortoped. ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 17.12.2019 do 06.01.2020  nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ambulancii ORL .

V súrnych prípadoch smerujte prosím pacientov do FNsP B.Bystrica.

Zastupovanie dohodnuté s ORL ambulanciou na základe objednania na uvedenom tel. čísle .

Otorinolaryngologická ambulancia I. – č.dverí 281, 2. poschodie, blok: POL

Tel. číislo: 048/441 3623


Oznamujeme Vám, že očná ambulancia – Dr. Medvid bude ordinovať v mesiaci december nasledovne:

sobota-nedeľa : 7-8.12.2019

sobota-nedeľa: 14-15.12.2019

od pondelka-do nedele: 30.12.2019-05.01.2020 okrem 01.01.2020.


Oznamujeme Vám, že dňa 06.12.2019 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňoch: 25.11.2019,

                                                2.12.2019,

                                                9.12.2019,

                                                16.12.2019

                                                23.12.2019

                                                27.12.2019

nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 22.11.2019 a v dňoch 25.11.2019-2.12.2019 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 31.10.2019 nebude ordinovať MUDr. Goldschmidtová na nefrologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňa 25.10.2019 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že  v dňoch od 28.10.2019 do 31.10.2019 a od 14.11.2019 do 15.11.2019 nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že  dňa 16.10.2019 nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 01.10.2019 nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňa 27.09.2019 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortoped. ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 10.09.2019 nebude ordinovať MUDr. Hliváková na očnej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 27.08.2019 nebude ordinovať MUDr. Karpenko na FRO ambulancii,


Oznamujeme Vám, že v dňa 30.08.2019 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortoped. ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňoch od 26.08.2019 – do 08.09.2019 nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii,


Oznamujeme Vám, že v dňoch od 26.08.2019 – do 30.08.2019 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii


Oznamujeme Vám, že v dňoch od 26.08.2019 – do 06.09.2019 nebude ordinovať MUDr. Kučáková na HTO ambulancii,


Oznamujeme Vám, že dňa 30.08.2019 a 18.10.2019 nebude ordinovať MUDr. Baločko na urologickej ambulancii,


Oznamujeme Vám, že v dňoch od 28.08.2019 do 09.09.2019 nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňoch od 01.08. – 14.08.2019 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortoped. ambulancii.

Akútne stavy prosím posielať do FNsP B.Bystrica.


Oznamujeme Vám, že  v dňoch od 26.07.2019 do 12.08.2019 bude čerpať  dovolenku – MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.

V akútnych prípadoch smerujte prosím pacientov na internú ambulanciu p. MUDr. Smugalovej.


Oznamujeme Vám, že 12.07.2019 nebude ordinovať MUDr. Baločko na urologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že  v dňoch od 15.07.2019 do 27.07.2019 nebude ordinovať MUDr. Kučáková na HTO ambulancii.


Oznamujeme Vám, že  dňa 01.07.2019 nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.

Oznamujeme Vám, že dňa 17.06.2019 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.

 

Oznamujeme Vám, že  dňa 14.06.2019 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že Ambulancia bolesti a anesteziologická ambulancia nebude ordinovať od 27.05.2019 do 07.06 2019 z dôvodu čerpania dovoleniek.

Predoperačné vyšetrenia sa budú vykonávať len pre pacientov operovaných v NsP, n.o. Revúca.


Oznamujeme Vám, že dňa  24.05.2019 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že  10.05.2019 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňoch 15.05.2019 a 16.05.2019 nebude ordinovať MUDr. Šmotková na neurologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že 07.06.2019; 12.07.2019; 02.08.2019 nebude ordinovať MUDr. Baločko na urologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že utorky od 06.05.2019 nebude ordinovať MUDr. Hliváková na očnej ambulancii z dôvodu PN.

V sobotu a nedeľu sa ordinuje bez zmeny.


Oznamujeme Vám, že dňa 26.04.2019 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že 23.04.2019 nebude ordinovať MUDr. Hliváková na očnej ambulancii.


 

Oznamujeme Vám, že  v dňoch od 06-07.05.2019 nebude ordinovať MUDr. Kučáková na HTO ambulancii.


Oznamujeme Vám, že  v dňoch od 23.04.2019 do 24.04.2019 nebude ordinovať MUDr. Kučáková na HTO ambulancii.


Oznamujeme Vám, že  od  12.04.2019 do 24.,04.2019 nebude ordinovať MUDr. Goldschmidtová na nefrologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že  dňoch 08.04.2019 a 09.04.2019 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že  dňa 05.04.2019 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


 

Oznamujeme Vám, že  dňa 21.03.2019 nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňoch od  28.02.2019 do 18.03.2019 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.

Akútne stavy prosím posielať na Internú ambulanciu p. MUDr. Smugalovej.


Oznamujeme Vám, že  dňa 28.02.2019 bude čerpať  dovolenku – MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.


Oznamujeme Vám, že  dňa 15.2.2019 nebude ordinovať MUDr. Ján IVAN na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňoch od  18.02.2019 do 20.02.2019 nebude ordinovať MUDr. Kučáková na HTO ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňoch od  14.02.2019 do 15.02.2019 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že  dňa 1.2.2019 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že  dňa 25.01.2019 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňoch – 25.01.2019, 22.02.2019 a 15.03.2019 nebude ordinovať MUDr. Baločko na urologickej ambulancii .


Oznamujeme Vám, že  dňa 14.01.2019 bude čerpať  dovolenku – MUDr. Ján Ivan na ortopedickej ambulancii .


Oznamujeme Vám, že v dňoch od  27.12.2018 do 31.12.2018 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TARCH ambulancii .


Oznamujeme Vám, že od 27.12.2018 do 03.01.2018 nebude ordinovať MUDr. Šmotková na neurologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 27.12.2018 do 31.12.2018 bude čerpať dovolenku FRO.

FRO ambulancia bude ordinovať od 08.01.2018.


Oznamujeme Vám, že od 20.12.2018 do 31.12.2019 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortoped. ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňoch 13.12.2018, 17.12.201827.12.2018 a 31.12.2019 bude čerpať  dovolenku – MUDr. Repáčová na očnej ambulancii .

V prípade potreby obráťte sa prosím na uvedené ambulancie.

MUDr. Konečná – Súkromná očná ambulancia na Železničnej 8A, RS, kontakt: 0902036888, piatok a utorok ordinuje v Tornali
MUDr. Kepková – NsP  RS, nad RTG oddelením č.dverí 305, kontakt: 047/5612321


Oznamujeme Vám, že od 17.12.2018.do 03.01.2019  nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ambulancii ORL .

V súrnych prípadoch smerujte prosím pacientov do FNsP B.Bystrica.

Zastupovanie dohodnuté s ORL ambulanciou na základe objednania na uvedenom tel. čísle .

Otorinolaryngologická ambulancia I. – č.dverí 281

Tel. číislo: 048/441 3623
Sestra: Anna Berstligová 7:00 – 15:30


Oznamujeme Vám, že dňa 04.12.2018 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TARCH ambulancii .


Oznamujeme Vám, že dňa 09.11.2018 bude čerpať  dovolenku – MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 31.10.2018 a 02.11.2018 bude čerpať  dovolenku – MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 31.10.2018 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortoped. ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňoch od 29.10.2018 do 31.10.2018 nebude ordinovať MUDr. Kučáková na hematologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňoch od 29.10.2018 do 02.11.2018 nebude ordinovať MUDr. Repáčová na očnej ambulancii .


Oznamujeme Vám, že  v  dňoch od 29.10.2018 do 02.11.2018 bude čerpať  dovolenku – MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 19.10.2018 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortoped. ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňoch 22.10.2018, 29.10.2018 a 31.10.2018 nebude ordinovať MUDr. Kučáková na hematologickej  ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 09.11.2018 bude čerpať  dovolenku – MUDr. Baločko  na urologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že  dňa 18.10.2018 bude čerpať  dovolenku – MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.


Oznamujeme Vám , že dňa 8.10.- 10.10.2018 bude čerpaná dovolenka na ambulancii USG. Urgenty hlásiť na klapke 320-sestrička v pondelok a v utorok bude na pracovisku. Primárka MUDr.Mojžišová vyšetrí urgenty v pondelok a v utorok. V stredu ostane pracovisko v dovolenkovom režime.


Oznamujeme Vám , že dňa 26.9.2018 bude čerpaná dovolenka na ambulancii USG. Objednávať bude možné pacientov na klapke 320.


Oznamujeme Vám, že  dňa 20.09.2018 bude čerpať  dovolenku – MUDr. Repáčová na očnej ambulancii


Oznamujeme Vám, že dňa 04.09.2018.a 06.09.2018  nebude ordinovať MUDr. Goldschmidtová na nefrologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 30.08.2018  nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ambulancii ORL .


Oznamujeme Vám, že dňa 31.08.2018 bude čerpať  dovolenku – MUDr. Baločko  na urologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 27.08.2018 do 28.08.2018 bude čerpať  dovolenku – MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňoch od  27.08.2018 do 30.08.2018 bude čerpať  dovolenku – MUDr. Repáčová na očnej ambulancii .

V prípade potreby obráťte sa prosím na uvedené ambulancie, ktorým bola dovolenka nahlásená.

MUDr. Konečná – Súkromná očná ambulancia na Železničnej 8A, RS, kontakt: 0902036888, piatok a utorok ordinuje v Tornali
MUDr. Kepková – NsP  RS, nad RTG oddelením č.dverí 305, kontakt: 047/5612321


Oznamujeme Vám, že v dňoch 27.-28.08.2018 a 03.-05.-09.2018 nebude ordinovať MUDr. Kučáková na hematologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňoch od 06.08.2018 do 10.08.2018 nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že p. MUDr. Karpenko na FRO ambulancii bude robiť budúci týždeň 26.07.2018 t. j. vo štvrtok namiesto utorka 24.07.2018.


Oznamujeme Vám, že v dňoch od 23.07.2018 do 03.08.2018 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortoped. ambulancii.

Akútne stavy prosím posielať do FNsP B.Bystrica.


Oznamujeme Vám, že od 16.07.2018 do 31.07.2018 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TARCH ambulancii .

Zastupovanie dohodnuté na pľúcnej ambulancii

MUDr. Eva Henzélyová

v NsP Rožňava na 1.poschodí polikliniky, tel. 058/7771475


Oznamujeme Vám, že od 16.07.2018 do 18.07.201 8 bude čerpať  dovolenku – MUDr. Kučáková na hematologickej ambulancii .


Oznamujeme Vám,že v dňoch 16.7 a 20.7.2018 sa nebude ordinovať na USG pracovisku z dôvodu čerpania dovolenky Dr.Komarova.


Oznamujeme Vám, že dňa 06.07.2018 bude čerpať dovolenku – MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 02.07.2018 do 31.07.2018  nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ambulancii ORL .

V súrnych prípadoch smerujte prosím pacientov do FNsP B.Bystrica.

Zastupovanie dohodnuté s ORL ambulanciou na základe objednania na uvedenom tel. čísle .

Otorinolaryngologická ambulancia I. – č.dverí 281

Tel. číislo: 048/441 3623
Sestra: Anna Berstligová 7:00 – 15:30

a zároveň Vám oznamujeme, že na ambulancii ORL sa bude od 01.08.2018 ordinovať

Pondelok až štvrtok v čase od 7:00 do 15:30 hod t.j. 4 pracovné dni  týždenne


Oznamujeme Vám, že od 02.07.2018 do 06.07.2018 bude čerpať dovolenku – MUDr. Goldschmidtová.

a 29.06.2018 bude čerpať dovolenku MUDr. Ivan Ján na ortopedickej ambulancii.


MUDr. Janka Smugalová neordinuje v dňoch od 8.06.2018 do 15.06.2018 na Internej ambulancii.

MUDr. Vlasta Ružiaková neordinuje dňa 14.05.2018 na TaRCH ambulancii .

MUDr. Repáčová Ľubomíra neordinuje dňa 07.05.2018 na očnej ambulancii .

MUDr. Repáčová Ľubomíra neordinuje dňa 30.04.2018 na očnej ambulancii .

MUDr. Ján Ivan neordinuje dňa 30.04.2018 na ortopedickej ambulancii. 

MUDr. Kučáková Anna neordinuje v dňoch od 30.04.2018 do 02.05.2018 na hematologickej ambulancii. 

MUDr. Vlasta Ružiaková neordinuje v dňoch od 27.04.2018 do 09.05.2018 na TaRCH ambulancii .

MUDr. Baločko Rastislav neordinuje dňa 13.04.2018 na urologickej ambulancii .

MUDr. Šmotková Zuzana neordinuje dňa 12.04.2018 na neurologickej ambulancii .

MUDr. Vigodová Tatiana neordinuje v dňoch 07.05.2018 a 28.05.2018 na ambulancii bolesti .

MUDr. Repáčová Ľubomíra neordinuje dňa 03.04.2018 v očnej ambulancii .

MUDr. Ružiaková Vlasta neordinuje dňa 16.03.2016 v TaRCH ambulancii .

 

 

Print Friendly, PDF & Email