Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby  <<< STIAHNÚŤ TLAČIVO >>> Bankový účet pre poukázanie 2% dane : č.ú.: SK6309000000000510069198  Slovenská sporiteľňa
čítať ďalej ...