Podľa § 38 ods. 8 písm. c) :  od povinnosti úhrady „c) podľa odseku 3 písm. c) je oslobodený poistenec, ak mu bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v rámci  1. ambulantnej…
čítať ďalej ...