Print Friendly, PDF & Email

Internetový sprievodca trhom práce

Podrobnejšie informácie získate kliknutím TU: „https://www.istp.sk“

1) pracovné miesto – Administratívny pracovník

2) pracovné miesto – Asistent pre DRG

3) pracovné miesto – Lekár ORL a foniatrickej ambulancie

4) pracovné miesto – Primár pediatrického a neonatologického oddelenia

5) pracovné miesto – Vedúca sestra pediatrického a novorodeneckého oddelenia

6) pracovné miesto – Lekár

7) pracovné miesto – Všeobecná sestra

8) pracovné miesto – Lekár pediater

9) pracovné miesto – Lekár

10) pracovné miesto – Lekár

11) pracovné miesto – Všeobecná zdrav. sestra – intenzívna starostlivosť