Print Friendly, PDF & Email

V súčasnosti Verejné obstarávanie prebieha v zmysle zákona v systéme EKS.

 

Vyhlásené verejné obstarávania
1. AUDITORSKÉ SLUŽBY-2018-Výzva na predloženie cenovej ponuky
Súbory na stiahnutie : 277-VO-HM-18-Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf

Príloha č.1-Návrh na plnenie kritéria.docx

Príloha č.2-Návrh zmluvy.docx

 

 
2. MLIEČNE VÝROBKY-2018 – Výzva na predloženie cenovej ponuky
Súbory na stiahnutie : 213-VO-HM-18-Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf

Mliečne výrobky-Príloha č.1-Opis a cena.pdf

Mliečne výrobky-Príloha č.2-navrh zmluvy.pdf

Mliečne výrobky-Príloha č.1-Opis a cena.xlsx

Mliečne výrobky-Príloha č.2-navrh zmluvy.docx

3. INFÚZNE ROZTOKY-2018 – Výzva na predloženie cenovej ponuky
Súbory na stiahnutie : Infúzne roztoky-2018-Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf

Infúzne roztoky-2018-priloha c.1-opis a cena.pdf

Infúzne roztoky-2018-príloha č.2-navrh zmluvy.pdf

Infúzne roztoky-2018-priloha c.1-opis a cena.xlsx

Infúzne roztoky-2018-príloha č.2-navrh zmluvy.docx

Zrušené verejné obstarávania
1. Dodávka ventilačného prístroja pre intenzívnu starostlivosť

 

Ukončené verejné obstarávania
1. EKG holter – Výzva na predloženie cenovej ponuky
Súbory na stiahnutie : Výzva na predloženie cenovej ponuky-EKG holter.pdf

Príloha č.1-Návrh na plnenie kritéria word

Príloha č.2-Návrh zmluvy word

Príloha č.3-114-VO-18-EKG HOLTER-Predĺženie lehoty

2. Čistiace a dezinfekčné prostriedky – Výzva na predloženie cenovej ponuky
Súbory na stiahnutie : Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf

Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk

Príloha č.1-opis a cena excel

Príloha č.2-navrh zmluvy word

3. Zabezpečenie VO pre výber dodávateľa stavebných prác
Súbory na stiahnutie : Súťažné podklady.pdf

Príloha č.1 – Opis, cena predmetu zakázky.doc

1. Dodávka operačnej lampy
Súbory na stiahnutie : Výzva na predloženie cenovej ponuky
2. Poradenské služby, príprava a realizácia žiadosti o NFP
Súbory na stiahnutie : Súťažné podklady.pdf

Príloha č.1 – Cenová ponuka.doc

Príloha č.2 – Mandátna zmluva.doc