Oznamujeme Vám, že dňa 09.11.2018 bude čerpať  dovolenku – MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 31.10.2018 a 02.11.2018 bude čerpať  dovolenku – MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 31.10.2018 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortoped. ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňoch od 29.10.2018 do 31.10.2018 nebude ordinovať MUDr. Kučáková na hematologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňoch od 29.10.2018 do 02.11.2018 nebude ordinovať MUDr. Repáčová na očnej ambulancii .


Oznamujeme Vám, že  v  dňoch od 29.10.2018 do 02.11.2018 bude čerpať  dovolenku – MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 19.10.2018 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortoped. ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňoch 22.10.2018, 29.10.2018 a 31.10.2018 nebude ordinovať MUDr. Kučáková na hematologickej  ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 09.11.2018 bude čerpať  dovolenku – MUDr. Baločko  na urologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že  dňa 18.10.2018 bude čerpať  dovolenku – MUDr. Sucháčová na ORL ambulancii.


Oznamujeme Vám , že dňa 8.10.- 10.10.2018 bude čerpaná dovolenka na ambulancii USG. Urgenty hlásiť na klapke 320-sestrička v pondelok a v utorok bude na pracovisku. Primárka MUDr.Mojžišová vyšetrí urgenty v pondelok a v utorok. V stredu ostane pracovisko v dovolenkovom režime.


Oznamujeme Vám , že dňa 26.9.2018 bude čerpaná dovolenka na ambulancii USG. Objednávať bude možné pacientov na klapke 320.


Oznamujeme Vám, že  dňa 20.09.2018 bude čerpať  dovolenku – MUDr. Repáčová na očnej ambulancii


Oznamujeme Vám, že dňa 04.09.2018.a 06.09.2018  nebude ordinovať MUDr. Goldschmidtová na nefrologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že dňa 30.08.2018  nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ambulancii ORL .


Oznamujeme Vám, že dňa 31.08.2018 bude čerpať  dovolenku – MUDr. Baločko  na urologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 27.08.2018 do 28.08.2018 bude čerpať  dovolenku – MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňoch od  27.08.2018 do 30.08.2018 bude čerpať  dovolenku – MUDr. Repáčová na očnej ambulancii .

V prípade potreby obráťte sa prosím na uvedené ambulancie, ktorým bola dovolenka nahlásená.

MUDr. Konečná – Súkromná očná ambulancia na Železničnej 8A, RS, kontakt: 0902036888, piatok a utorok ordinuje v Tornali
MUDr. Kepková – NsP  RS, nad RTG oddelením č.dverí 305, kontakt: 047/5612321


Oznamujeme Vám, že v dňoch 27.-28.08.2018 a 03.-05.-09.2018 nebude ordinovať MUDr. Kučáková na hematologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňoch od 06.08.2018 do 10.08.2018 nebude ordinovať MUDr. Smugalová na internej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že p. MUDr. Karpenko na FRO ambulancii bude robiť budúci týždeň 26.07.2018 t. j. vo štvrtok namiesto utorka 24.07.2018.


Oznamujeme Vám, že v dňoch od 23.07.2018 do 03.08.2018 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortoped. ambulancii.

Akútne stavy prosím posielať do FNsP B.Bystrica.


Oznamujeme Vám, že od 16.07.2018 do 31.07.2018 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TARCH ambulancii .

Zastupovanie dohodnuté na pľúcnej ambulancii

MUDr. Eva Henzélyová

v NsP Rožňava na 1.poschodí polikliniky, tel. 058/7771475


Oznamujeme Vám, že od 16.07.2018 do 18.07.201 8 bude čerpať  dovolenku – MUDr. Kučáková na hematologickej ambulancii .


Oznamujeme Vám,že v dňoch 16.7 a 20.7.2018 sa nebude ordinovať na USG pracovisku z dôvodu čerpania dovolenky Dr.Komarova.


Oznamujeme Vám, že dňa 06.07.2018 bude čerpať dovolenku – MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že od 02.07.2018 do 31.07.2018  nebude ordinovať MUDr. Sucháčová na ambulancii ORL .

V súrnych prípadoch smerujte prosím pacientov do FNsP B.Bystrica.

Zastupovanie dohodnuté s ORL ambulanciou na základe objednania na uvedenom tel. čísle .

Otorinolaryngologická ambulancia I. – č.dverí 281

Tel. číislo: 048/441 3623
Sestra: Anna Berstligová 7:00 – 15:30

a zároveň Vám oznamujeme, že na ambulancii ORL sa bude od 01.08.2018 ordinovať

Pondelok až štvrtok v čase od 7:00 do 15:30 hod t.j. 4 pracovné dni  týždenne


Oznamujeme Vám, že od 02.07.2018 do 06.07.2018 bude čerpať dovolenku – MUDr. Goldschmidtová.

a 29.06.2018 bude čerpať dovolenku MUDr. Ivan Ján na ortopedickej ambulancii.


MUDr. Janka Smugalová neordinuje v dňoch od 8.06.2018 do 15.06.2018 na Internej ambulancii.

MUDr. Vlasta Ružiaková neordinuje dňa 14.05.2018 na TaRCH ambulancii .

MUDr. Repáčová Ľubomíra neordinuje dňa 07.05.2018 na očnej ambulancii .

MUDr. Repáčová Ľubomíra neordinuje dňa 30.04.2018 na očnej ambulancii .

MUDr. Ján Ivan neordinuje dňa 30.04.2018 na ortopedickej ambulancii. 

MUDr. Kučáková Anna neordinuje v dňoch od 30.04.2018 do 02.05.2018 na hematologickej ambulancii. 

MUDr. Vlasta Ružiaková neordinuje v dňoch od 27.04.2018 do 09.05.2018 na TaRCH ambulancii .

MUDr. Baločko Rastislav neordinuje dňa 13.04.2018 na urologickej ambulancii .

MUDr. Šmotková Zuzana neordinuje dňa 12.04.2018 na neurologickej ambulancii .

MUDr. Vigodová Tatiana neordinuje v dňoch 07.05.2018 a 28.05.2018 na ambulancii bolesti .

MUDr. Repáčová Ľubomíra neordinuje dňa 03.04.2018 v očnej ambulancii .

MUDr. Ružiaková Vlasta neordinuje dňa 16.03.2016 v TaRCH ambulancii .