Print Friendly, PDF & Email

1. Poďakovanie MUDr. Volekovej primárke interného oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

 

 

 

2. Poďakovanie MUDr.Prasličkovi a zdravotníkom GPO.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

 

 

 

3. Poďakovanie zdravotníkom interného oddelenia .

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

 

 

 

4. Poďakovanie zdravotníkom gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia .

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

 

 

 

5. Poďakovanie zdravotníkom chirurgického oddelenia .

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

 

 

 

6. Poďakovanie zdravotníkom detského oddelenia .

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

 

 

 

7. Poďakovanie zdravotníkom ODCH .

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

 

 

 

8. Poďakovanie zdravotníkom NsP a vyjadrenie ZP24 Dôvera.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

 

 

 

9. Poďakovanie zdravotníkom CT a RDG oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

 

 

 

10. Poďakovanie zdravotníkom Interného oddelenia a oddelenia ODCH.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

 

 

 

11. Poďakovanie pre MUDr.Baločka a zdravotníkov chirurgického oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

 

 

 

12. Poďakovanie pre MUDr.Ganaja a zdravotníkov chirurgického oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

 

 

 

 

13. Poďakovanie pre MUDr.Ganajovú a pre zdravotníkov ODCH oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

 

 

 

 

14. Poďakovanie pre MUDr.Ganaja a zdravotníkov chirurgického oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

 

 

 

 

15. Poďakovanie zdravotníkom gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

 

 

 

 

 

 

16. Poďakovanie pre MUDr.Volekovú a zdravotníkom interného oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

 

 

 

 

17. Poďakovanie zdravotníkom fyziatricko-rehabilitačného oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

 

 

 

 

 

 

18. Poďakovanie pre oddelenie JIS a ODCH zdravotníkom.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

 

 

 

 

19. Poďakovanie pre MUDr. Hamara a zdravotníkom interného oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

 

 

 

 

20. Poďakovanie zdravotníkom ODCH a primárke MUDr. Ganajovej.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

 

 

 

 

 

21. Poďakovanie pre MUDr. Hanuštiakovú Janu a zdravotnú sestru chirurgického oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

 

 

 

 

22. Poďakovanie pre pôrodnú asistentku Valiku Weisovu.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

 

 

 

 

23. Poďakovanie pre kolektív fyziatricko – rehabilitačného pracoviska.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

 

 

 

 

24. Poďakovanie Interné a chirurgické oddelenie.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.