Print Friendly, PDF & Email
 Chirurgické oddelenie Návštevné hodiny
Primár : MUDr. Ganaj Juraj Pondelok  od  15.00  do  16.30
Lekár : MUDr. Tvrdoň Jozef Utorok  od  15.00  do  16.30
Vrchná sestra : Mgr. Dobšinská Mária Streda  od  15.00  do  16.30
    Štvrtok  od  15.00  do  16.30
    Piatok  od  15.00  do  16.30
Telefón :  +421(0)584833353 Sobota  od  14.00  do  16.00
e-mail :  tvrdon.jozef@nsprevuca.sk Nedeľa  od  14.00  do  16.00

 

 Interné oddelenie  Návštevné hodiny    
       Primár : MUDr. Voleková Mária Pondelok  od  15.00  do  16.30
Lekár : MUDr. Hamar Radovan Utorok  od  15.00  do  16.30
Vrchná sestra : Mgr. Andrášiková Blažena Streda  od  15.00  do  16.30
    Štvrtok  od  15.00  do  16.30
    Piatok  od  15.00  do  16.30
Telefón :  +421(0)584833354 Sobota  od  14.00  do  16.00
e-mail :  volekova.maria@nsprevuca.sk Nedeľa  od  14.00  do  16.00

 

Geriatrické oddelenie    Návštevné hodiny        
             Primár : MUDr. Ganajová Iveta Pondelok  od  15.00  do  16.30
Lekár :   Utorok  od  15.00  do  16.30
Vrchná sestra : Mgr. Mičkyová Katarína Streda  od  15.00  do  16.30
    Štvrtok  od  15.00  do  16.30
    Piatok  od  15.00  do  16.30
Telefón :  +421(0)584833357 Sobota  od  14.00  do  16.00
e-mail :  ganajova.iveta@nsprevuca.sk Nedeľa  od  14.00  do  16.00

 

Gynekologicko pôrodnícke oddelenie    Návštevné hodiny        
             Primár : MUDr. Filkor Stanislav Pondelok  od  15.00  do  16.30
Lekár : Dr. Smotrin Valerij Utorok  od  15.00  do  16.30
Vrchná sestra : Nemčoková Adriana, PhD. Streda  od  15.00  do  16.30
    Štvrtok  od  15.00  do  16.30
    Piatok  od  15.00  do  16.30
Telefón :  +421(0)584833352 Sobota  od  14.00  do  16.00
e-mail : praslicka.milan@nsprevuca.sk Nedeľa  od  14.00  do  16.00

 

Pediatricko neonatologické oddelenie   Návštevné hodiny        
             Primár : MUDr. Zacharová Marta Pondelok  od  15.00  do  16.30
Lekár :   Utorok  od  15.00  do  16.30
Vrchná sestra : Repáková Danka Streda  od  15.00  do  16.30
    Štvrtok  od  15.00  do  16.30
    Piatok  od  15.00  do  16.30
Telefón :  +421(0)584833354 Sobota  od  14.00  do  16.00
e-mail : mocova.eva@nsprevuca.sk Nedeľa  od  14.00  do  16.00

 

OAIM a JIS Oddelenie Návštevné hodiny        
             Primár : Dr. Slobodianiuk Garri Pondelok  od  15.00  do  16.30
Lekár : Dr. Melnyk Andrii Utorok  od  15.00  do  16.30
Vrchná sestra : Bc. Bajúsová Andrea Streda  od  15.00  do  16.30
    Štvrtok  od  15.00  do  16.30
    Piatok  od  15.00  do  16.30
Telefón :  +421(0)584833355 Sobota  od  14.00  do  16.00
e-mail :  slobodianiuk.garri@nsprevuca.sk Nedeľa  od  14.00  do  16.00