Jana Strinkova Tento oznam nie je na dverách nemocnice, ale na mojej prevádzke lekáreň Tisovec a nie preto, že si to žiadala nemocnica, ale z môjho presvedčenia, starší ľudia sa často pýtajú, kam s nepotrebnými vecami, tak pár dobrých ľudí napadla táto myšlienka, je to prvýkrát po roku, čo sa niekomu nepáči, že chcú ľudia prispieť na dobrú vec, som prekvapená aj sklamaná, veď koľko vecí končí v kontajneroch a dajú sa zužitkovať? Medzi komentármi je len jedna pani, ktorá napísala, že by darovala obliečky tiež, len o tom nevedela. Myslím, že keby každý z nás trošku zmenil myslenie, nemuselo by to na Slovensku takto vyzerať, pomôžme si aspoň v rámci nášho regiónu, človeku, ktorý nezištne dá, sa žije krajšie… PharmDr Jana Strinkova

 

Aktuálne vyhlásenie o danom stave:

Prosím všetkých čitateľov a média čítajte pozorne.

Vedenie NsP n.o., v Revúcej sa dištancuje od tohto oznamu. Iniciatíva tohoto oznamu nevyšla od vedenia NsP n.o., Revúca. Do 11.5.2019 vedenie nemocnice nikto nekontaktoval s otázkou : Potrebujete do nemocnice posteľnú bielizeň? Až keď bol zverejnený tento oznam 11.5.2019 začali prichádzať otázky: aj ja by som pomohla, mám, kde mám doniesť. Som toho názoru, že keď niekto má záujem nezištne pomáhať ani vo sne ho nenapadne, že sa to môže otočiť proti tomu komu chcel svojim dobrým úmyslom pomôcť.

Mgr. Janette Hrbálová

Riaditeľka Nsp, n.o Revúca

Oznamujeme Vám, že  10.05.2019 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že v dňoch 15.05.2019 a 16.05.2019 nebude ordinovať MUDr. Šmotková na neurologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že 07.06.2019; 12.07.2019; 02.08.2019 nebude ordinovať MUDr. Baločko na urologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že utorky od 06.05.2019 nebude ordinovať MUDr. Hliváková na očnej ambulancii z dôvodu PN.

V sobotu a nedeľu sa ordinuje bez zmeny.


Oznamujeme Vám, že dňa 26.04.2019 nebude ordinovať MUDr. Ivan na ortopedickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že 23.04.2019 nebude ordinovať MUDr. Hliváková na očnej ambulancii.


 

Oznamujeme Vám, že  v dňoch od 06-07.05.2019 nebude ordinovať MUDr. Kučáková na HTO ambulancii.


Oznamujeme Vám, že  v dňoch od 23.04.2019 do 24.04.2019 nebude ordinovať MUDr. Kučáková na HTO ambulancii.


Oznamujeme Vám, že  od  12.04.2019 do 24.,04.2019 nebude ordinovať MUDr. Goldschmidtová na nefrologickej ambulancii.


Oznamujeme Vám, že  dňoch 08.04.2019 a 09.04.2019 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.


Oznamujeme Vám, že  dňa 05.04.2019 nebude ordinovať MUDr. Ružiaková na TaRCH ambulancii.

Read More

OZNAM

Oznamujeme oddeleniam a ambulanciám NsP, n.o. v Revúcej ako aj všetkým všeobecným lekárom, že od 1. 4. 2019 USG pracovisko ambuluje každý pracovný deň podľa nového rozpisu.

Realizované USG vyšetrenia :

– brušné orgány

– urotrakt

– krk ( LU, ŠŽ )

– vény, artérie DK, HK

– testes, inquiny

– podbruško

– prsníky, axilly

– renálne artérie

 

Na všetky USG vyšetrenia je potrebné sa objednať na tel. č. 058/ 48 33 320  po 1300 hod.               ako aj osobne (platí pre ambulantných pacientov).

Prosíme žiadanky na USG vyšetrenia vypisovať vždy dvojmo.

 

ORDINAČNÉ  HODINY NA USG
Pondelok 800 – 1215 1245 – 1500
Utorok 800 – 1215 1245 – 1500
Streda 800 – 1215 1530 – 1745
Štvrtok 800 – 1215 ————
Piatok 800 – 1215 1245 – 1500

 

 

 

                                                                                                             Bc. Peter Breznaník

V Revúcej, 29.3.2019                                                                          vedúci RDG oddelenia

Oznamujeme Vám, že od 05.03.2019 začína ordinovať očná ambulancia

Ordinačné hodiny

Utorok 07,00 – 12,15 Obed 12,45 – 15,30 MUDr. Mária Hliváková z Rožňavy

Sobota 07,00 – 12,15 Obed 12,45 – 15,30 Dr. Svitlana Medvid z R. Soboty

Nedeľa 07,00 – 12,15 Obed 12,45 – 15,30 Dr. Svitlana Medvid z R. Soboty

Na očnú ambulanciu je možnosť sa objednať telefonicky na čísle 058/4833-338 počas ordinačných hodín v utorok.

Ponuka voľného pracovného miesta

 

Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca

hľadá kvalifikovaného uchádzača na pozíciu

 

  • odborný zástupca zodpovedný za zabezpečovanie kvality transfúznych liekov

 

 

Miesto výkonu práce :       Revúca

Termín nástupu:                 dohodou      

Požiadavky na zamestnanca:

Odborná spôsobilosť na výkon povolania Zákona č. 362/2011 Z.z.  o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov :

–       stupeň vzdelania :  

      VŠ vzdelanie II. stupňa  v jednom z príslušných štúdijných odborov :

  1. a) všeobecné lekárstvo
  2. b) farmácia
  3. c) iný štúdijný odbor

–       osobný kvalifikačný predpoklad : špecializácia v príslušnom špecializačnom odbore   podľa Zákona

        č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov  § 13 pís. d)

 –       predpoklad odbornej praxe: minimálne 5 rokov v odbore   

–       registrácia v príslušnej stavovskej organizácii,

–       občianska a morálna bezúhonnosť,

 Zoznam požadovaných dokladov:

     žiadosť o obsadenie pracovného miesta  

–      profesijný životopis,

–      kópie dokladov o vzdelaní,

–      kópia dokladu o registrácii v komore,

–      výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, ktoré vybraný   

       uchádzač   nahradí originálom výpis z registra trestov

–      písomný súhlas uchádzača v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov na spracovanie

       a evidovanie osobných údajov pre potreby výberového konania.

Žiadosti doručte osobne alebo  doporučenou zásielkou na adresu:

Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca

Litovelská 25

050 01 Revúca

 

 Elektronicky na adresu: 

nsprevuca@nsprevuca.sk

 

Tel.: 058/4833302 , Gabriela Magurová, referent pre personálnu prácu