Print Friendly, PDF & Email

Ambulancia poskytuje odbornú starostlivosť v celej šírke. Jednotlivé vyšetrenia podľa akútnosti stavu okamžite alebo na základe objednania

 

Personál

Lekár – primár FRO Vedúci asistent FRO
MUDr. Sergej Karpenko Mgr. Martina Čellárová

 058 4833 330

 058 4833 329