Print Friendly, PDF & Email

 

Poskytuje odbornú zdravotnú starostlivosť v celej šírke služieb…

Personál

Zdravotná sestra

Lekrá – primárka DO

Sestra – vrchná sestra DO

MUDr. Tatiana Čepišáková

Danka Repáková

Zdravotná sestra 058 4833 334

Zdravotná sestra 058 4833 334