Print Friendly, PDF & Email

 

 

Poskytuje odbornú zdravotnú starostlivosť v celej šírke služieb…

Personál

Zdravotná sestra

Lekár – lekárka DO

Vrchná sestra DO

MUDr. Marta Zacharová

Danka Repáková

Zdravotná sestra 058 4833 334

Zdravotná sestra 058 4833 334