Print Friendly, PDF & Email

1.Poďakovanie za zdravotnú starostlivosť počas hospitalizácie, Július Miartin – pacient

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

2. Poďakovanie MUDr. Volekovej primárke interného oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

3. Poďakovanie MUDr.Prasličkovi a zdravotníkom GPO.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

4. Poďakovanie zdravotníkom interného oddelenia .

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

5. Poďakovanie zdravotníkom gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia .

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

6. Poďakovanie zdravotníkom chirurgického oddelenia .

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

7. Poďakovanie zdravotníkom detského oddelenia .

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

8. Poďakovanie zdravotníkom ODCH .

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

9. Poďakovanie zdravotníkom NsP a vyjadrenie ZP24 Dôvera.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

10. Poďakovanie zdravotníkom CT a RDG oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

11. Poďakovanie zdravotníkom Interného oddelenia a oddelenia ODCH.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

12. Poďakovanie pre MUDr.Baločka a zdravotníkov chirurgického oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

13. Poďakovanie pre MUDr.Ganaja a zdravotníkov chirurgického oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

14. Poďakovanie pre MUDr.Ganajovú a pre zdravotníkov ODCH oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

15. Poďakovanie pre MUDr.Ganaja a zdravotníkov chirurgického oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

16. Poďakovanie zdravotníkom gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

17. Poďakovanie pre MUDr.Volekovú a zdravotníkom interného oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

18. Poďakovanie zdravotníkom fyziatricko-rehabilitačného oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

19. Poďakovanie pre oddelenie JIS a ODCH zdravotníkom.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

20. Poďakovanie pre MUDr. Hamara a zdravotníkom interného oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

21. Poďakovanie zdravotníkom ODCH a primárke MUDr. Ganajovej.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

22. Poďakovanie pre MUDr. Hanuštiakovú Janu a zdravotnú sestru chirurgického oddelenia.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

23. Poďakovanie pre pôrodnú asistentku Valiku Weisovu.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

24. Poďakovanie pre kolektív fyziatricko – rehabilitačného pracoviska.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

25. Poďakovanie Interné a chirurgické oddelenie.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.

265. Poďakovanie Interné oddelenie a ODCH.

Ďakovný list, znenie – kliknite TU.